קרצינומה של תאי כבד 05.06.2024

הערך הפרוגנוסטי של יחס GGT לחלבון קדם אלבומין בסרטן הכבד

במחקר נבחן הערך המנבא של יחס GGT לקדם אלבומין עבור פרוגנוזה של חולי סרטן תאי כבד עם וללא פלישה מיקרווסקולרית. הנה הממצאים

קרצינומה של תאי כבד. צילום: שאטרסטוק

קרצינומה של תאי כבד (Hepatocellular carcinoma - HCC) מהווה אתגר משמעותי עבור החולים ועבור מערכות הבריאות בכלל בשל שיעורי ההישנות הגבוהים של המחלה. ישנו צורך בפיתוח מודלים מדויקים לניבוי פרוגנוזה של מטופלים אלה לצורך שיפור תוצאי המטופלים.

GGT (Gamma-glutamyl transpeptidase) וקדם אלבומין (Prealbumin-PA) הם סמנים ביולוגיים המקושרים ל-HCC. במחקר זה החוקרים ביקשו לבחון את הערך המנבא של יחס GGT ל-PAי(GGT to PA Ratio- GPR) ולבנות על בסיסו נומוגרמה עבור חולים עם HCC עם וללא חדירה מיקרווסקולרית.

החוקרים בחנו מידע רטרוספקטיבי אודות 355 נבדקים עם HCC אשר עברו כריתת כבד נרחבת בבית החולים Shengjing של האוניברסיטה הרפואית של סין בין התאריכים דצמבר 2012 ועד ינואר 2021.

הנבדקים הוקצו אקראית לעוקבת אימון (n=267) ועוקבת אישוש (n=88). את הליניאריות של GPR בחנו באמצעות ניתוח שגם מוגבל מסדר שלילי (Restricted Cubic Spline - RCS), כאשר ערך הסף האפשרי נקבע באמצעות X-Tile.

החוקרים השתמשו בעקומת שרידות על שם קפלן-מאייר ומבדקי log-rank על מנת לבחון את הקשר בין GPR לבין שרידות ללא התקדמות (Progression Free Survival - PFS) ושרידות כוללת (Overall Survival - OS).

רגרסיה רב-משתנית על שם COX בוצעה לצורך זיהוי גורמי סיכון בלתי-תלויים, המאפשרת יצירת נומוגרמות. עקומות אופייניות למסווג (Receiver Operating Characteristic - ROC) התלויות בזמן ועקומות כיול שימשו את החוקרים בהערכה של דיוק הנומוגרמות. ניתוח עקומת החלטה (Decision Curve Analysis - DCA) בחנו את ערך הניבוי של המודלים.

הנבדקים אופיינו לקבוצות עם GPR גבוה לעומת GPR נמוך על פי ערך סף של 333.33. תוצאות המחקר הדגימו הבדלים מובהקים ב-PFS ו-OS בין שתי הקבוצות (p<0.001, עבור שתיהן). ניתוח רב-משתני על שם COX זיהה את GPR כגורם סיכון עצמאי עבור PFS (יחס סיכויים של 1.8, רווח בר-סמך של 95%, 1.24-2.6; p=0.002) ו-OS (יחס סיכויים של 1.87, רווח בר-סמך של 95%, 1.07-3.26, p=0.029).

הנומוגרמות הדגימו תפקוד ניבוי טוב עם ערכי מדד-C של 0.69 עבור PFS ו-0.76 עבור OS. עקומות ROC תלויות בזמן ועקומות הכיול הדגימו את דיוק המודלים בעוקבות האימון ובעוקבות האישוש, עם תוצאות DCA המורות על ערך קליני משמעותי.

מסקנת החוקרים היתה כי GPR מהווה גורם סיכון עצמאי עבור OS ו-PFS בחולים עם HCC עם וללא פלישה מיקרווסקולרית. הנומוגרמות המבוססות על GPR הדגימו יעילות ניבוי טובה עבור פרוגנוזה.

מקור:

Ma, M., Xie, K., Jin, T. et al. Predictive nomograms based on gamma-glutamyl transpeptidase to prealbumin ratio for prognosis of hepatocellular carcinoma patients without microvascular invasion. BMC Cancer 24, 617 (2024). https://doi.org/10.1186/s12885-024-12387-3

נושאים קשורים:  קרצינומה של תאי כבד,  נומוגרמה,  שרידות,  פרוגנוזה,  יחס GGT לפרה-אלבומין.
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו